INSOLVENCE, FINANCE, REALITY, PORADENSTVÍ

  • Previous
  • Next

Insolvenční správce společnost saluka, v.o.s. vykonává tuto činnost od roku 2012 na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti ČR a to jako nástupce insolvenčního správce, správce konkursní podstaty a likvidátora Mgr. Davida Letošníka, který se tomuto oboru věnuje již od roku 1999.

Společnost saluka, v.o.s. rovněž mimo výkon činnosti insolvenčního správce vykonává funkci likvidátora a poskytuje odborné poradenství v oblasti insolvenčního řízení, restrukturalizace a reorganizace, průběhu likvidací firem s souvisejících oblastí.

V souvislosti se změnou zákona insolvenční správce postupně otevírá provozovny IS v jednotlivých okresech ČR tak, aby bylo možno vykonávat tuto kvalifikovanou činnost v rozšířené regionální působnosti.

Přehled aktuálně otevřených provozoven insolvenčního správce saluka, v.o.s., včetně jejich kontaktních údajů, je uveden zde v sekci INSOLVENCE, záložka KONTAKTY.