INSOLVENCE, FINANCE, REALITY, PORADENSTVÍ

 • Previous
 • Next

Poskytujeme poradenství a služby pro věřitele ve všech fázích insolvenčního řízení.

S ohledem na velký rozsah možných služeb uvádíme pro ilustraci několik základních úkonů :

 • monitoring insolvenčního rejstříku – ochrana před zmeškáním lhůt
 • příprava, zpracování a podání insolvenčního návrhu na dlužníka, přistoupení k již podanému návrhu
 • kvalifikované přihlášení pohledávek do již probíhajícího insolvenčního řízení, vč. předběžného rozboru pohledávek věřitele s ohledem na možná rizika při jejich uplatnění
 • doporučení a provedení popěrných úkonů vůči nedůvodně přihlášeným pohledávkám jiných věřitelů
 • kvalifikované zastupování a účast na přezkumných jednáních a schůzích věřitelů
 • doporučení a provedení změny insolvenčního správce, pokud jsou splněny zákonné předpoklady
 • výkon funkce „převoleného“ insolvenčního správce
 • zastupování ve všech typech incidenčních sporů
 • poradenství při výkonu činnosti ve věřitelských orgánech, zejména s přihlédnutím k maximální možné výtěžnosti při zpeněžování majetkové podstaty a majetkových operacích s dopadem na možné uspokojení věřitele
 • poradenství při nabývání majetku z majetkových podstat, prodeji či nabývání pohledávek – tzv. „strategická koupě“

S ohledem na fakt, že zde uvedené příklady jsou ilustrativní a není možno konkrétní situaci jednotlivých subjektů paušálně shrnout do několika odkazů, pro bližší informace nás prosím kontaktuje na uvedených spojeních.